Thursday, 4 October 2012

Mari belajar bersama Miss Jo

Setiap hari Khamis, Miss Jo akan masuk ke kelas Prasekolah saya dan membantu saya mengajar murid dalam pelajaran Bahasa Inggeris. Murid sangat seronok dan memberikan perhatian serta memahami apa yang disampaikan oleh Miss Jo. Thanks Miss Jo....

No comments:

Post a Comment